Societatea de Neuropatie Diabetică – un exemplu de interdisciplinaritate

“Medicina secolului XXI va fi interdisciplinară sau nu va fi deloc.”

 

Conf. dr. Ioan Andrei Vereşiu, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

 

Parafrazând un celebru aforism, aş putea să spun că “medicina secolului XXI va fi interdisciplinară sau nu va fi deloc”. Cantitatea şi diversitatea informaţiei medicale au adus după ele specializarea şi  supraspecializarea, însă complexitatea patogenetică şi terapeutică a bolilor cronice netransmisibile (printre care şi diabetul zaharat), responsabile de majoritatea cauzelor de deces în lume  la ora actuală, fac indispensabilă colaborarea interdisciplinară continuă şi eficientă.

Neuropatia diabetică este cea mai frecventă complicaţie cronică a diabetului zaharat, interesând atât sistemul nervos periferic (cel mai frecvent) dar şi sistemul nervos central (un domeniu încă insuficient cunoscut şi intens studiat), atât componenta somatică cat şi  cea vegetativă. Consecinţele ei majore sunt alterarea calităţii vieţii, creşterea riscului pentru amputaţii ale membrelor inferioare şi, nu în ultimul rând, creşterea semnificativă a riscului de mortalitate generat de interesarea sistemului nervos autonom cardiac. Glicarea proteinelor şi stresul oxidativ sunt mecanismele patogenetice majore şi în acelaşi timp principalele ţinte terapeutice.

În acest context, Societatea de Neuropatie Diabetică “s-a născut” ca o necesitate impusă pe de o parte de numărul tot mai mare de pacienţi cu această complicaţie şi, pe de alta parte, de complexitatea îngrijirii acestor pacienţi care necesită în evoluţie expertiza neurologilor, supravegherea continuă a diabetologilor, dar şi implicarea medicilor de familie, a chirurgilor, psihiatrilor şi chiar şi a altor specialişti. Comunicarea interdisciplinară şi sincronizarea strategiilor sunt obiectivele majore ale Societăţii. Avându-i printre membrii fondatori pe D-na Prof. Dr. Maria Moţa, Preşedintele Societăţi Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice şi pe D-nii Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru şi Prof. Dr. Fior Dafin Mureşanu şi alte personalităţi importante  diabetologi, neurologi, chirurgi, epidemiologi, cred că premisele sunt dintre cele mai bune.

In anul parcurs  de la înfiinţare, sub conducerea primului Preşedinte, colegul meu Prof. Dr. Amorin Popa şi animată de strădaniile neobosite ale Secretarului General, d-na Norina Gâvan, Societatea a câştigat rapid notorietate, dovedită de creşterea numărului de membri înscrişi dar şi de numărul de accesări ale site-ului de internet. Personalităţi importante din domeniu, din ţară şi străinătate şi-au exprimat aprecieri laudative la adresa acestei iniţiative. Societatea a continuat deja tradiţionalele “Şcoli de vară” pentru rezidenţi şi tineri specialişti diabetologi şi neurologi şi a iniţiat şi desfăşurat primul studiu pe un eşantion reprezentativ  la nivel naţional, privind calitatea vieţii pacienţilor cu neuropatie diabetică, bazat pe un chestionar complex, folosit în SUA şi în câteva ţări europene şi tradus şi validat în limba română.

Anul în curs se doreşte anul consacrării Societăţii. Va avea loc prima Conferinţă Naţională a Societăţii cu o participare naţională şi internaţională remarcabilă. În perioada 14 - 19 octombrie se va desfăşura prima ediţie a “Săptămânii Neuropatiei Diabetice”, cu reuniuni de lucru cu participarea medicilor de familie, a diabetologilor şi neurologilor în numeroase judeţe, precum şi un proiect pe care îl considerăm prioritar, sub patronajul Societăţii, prin care s-au iniţiat în mai multe judeţe întâlniri între specialişti şi pacienţi, beneficiarii strădaniilor noastre.

Nu în ultimul rând, Societatea îşi propune să participe activ ca partener al Societăţilor profesionale şi a Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii la elaborarea de ghiduri şi protocoale destinate îngrijirii pacienţilor cu neuropatie diabetică.

Preluând preşedinţia Societăţii în actualul mandat sunt convins că am alături de mine colegi şi prieteni de cea mai bună calitate şi că împreună vom reuşi să facem un pas mai departe în creşterea calităţii îngrijirii pacienţilor noştri.