Provocarea neuropatiei diabetice în 2013

Din nefericire, pacienţii cu afectare senzitivă, dar fără durere neuropată, nu înţeleg de multe ori spectrul complet al problemei şi conştientizează implicaţiile reale ale afecţiunii abia atunci când dezvoltă ulceraţii sau gangrenă
 
Neuropatia diabetică este o complicaţie frecventă a diabetului cu evoluţie îndelungată. Datele privitoare la prevalenţa sa rămân controversate, atât ca urmare a lipsei unor registre de bună calitate, cât şi ca urmare a neacceptării universale a criteriilor de diagnostic şi a faptului că metodele folosite pentru stabilirea diagnosticului diferă între centre.
Neuropatia diabetică joacă un rol major în patogeneza ulceraţiei piciorului diabetic. Picioarele fără sensibilitate sunt predispuse la traumatisme care pot trece neobservate din cauza absenţei durerii. Neuropatia motorie conduce la deformări ale piciorului ca urmare a pierderii forţei musculare. Neuropatia dureroasă are un impact advers enorm asupra calităţii vieţii pacienţilor iar tratamentul este adesea fără succes.
Este cunoscut de multă vreme faptul că detectarea precoce a pierderii sensibilităţii este esenţială în prevenirea ulceraţiilor piciorului şi a gangrenei. Deşi intervenţiile regulate de screening pot preveni numeroase dezastre, acestea nu sunt încă efectuate în mod universal. Din nefericire, pacienţii cu afectare senzitivă, dar fără durere neuropată, nu înţeleg de multe ori spectrul complet al problemei şi conştientizează implicaţiile reale ale afecţiunii abia atunci când dezvoltă ulceraţii sau gangrenă.
 
Priorităţile în managementul neuropatiei diabetice
 
Detectarea precoce este cea mai importantă parte a managementului pacientului cu neuropatie diabetică. Odată diagnosticul stabilit, trebui depus un efort considerabil pentru educaţia pacientului, focalizându-ne asupra posibilelor riscuri ale neuropatiei, precum şi asupra evitării altor potenţiali factori nocivi (alcool, fumat). Toţi aceşti pacienţi trebuie de asemenea să fie consiliaţi în privinţa încălţămintei şi a activităţii fizice.
 
Tratamentul simptomatic şi cel patogenic ale neuropatiei diabetice
Durerea neuropată din diabet constituie o provocare terapeutică. Medicamentele de primă linie pentru managementul simptomatic – duloxetina şi pregabalinul pot asigura o ameliorare dar pot avea totodată efecte adverse sau interacţiuni nedorite cu alte medicamente; în plus, acestea nu au nicio influenţă asupra bolii în sine. Pe de altă parte, tratamentul patogenic al neuropatiei cu benfotiamină şi/sau acid alfalipoic are un efect benefic din punct de vedere al progresiei leziunilor nervoase.
 
Abordarea multidisciplinară a neuropatiei diabetice
Pacientul cu diabet are adesea numeroase comorbidităţi şi consumă multe medicamente. Este în consecinţă important a se trata pacientul ca un întreg şi a se lua în considerare toate bolile acestuia. Frecvent, este necesară colaborarea strânsă între diferite specialităţi – medicină generală, diabetologie, neurologie, boli vasculare.
Activităţile specialiştilor implicaţi trebuie să fie bine coordonate iar potenţialele interacţiuni ale tratamentului luate în consideraţie cu atenţie. La sfârşit, dar nu în cele din urmă: trebuie să ascultăm pacientul, să înţelegem mesajul lui şi să stabilim o atmosferă de interacţiune, încredere şi respect.
 
Un mesaj pentru medicii români implicaţi în managementul neuropatiei diabetice
Neuropatia diabetică este o provocare atât pentru cei care lucrează în sistemul de asistenţă de sănătate cât şi pentru pacienţi. Detectarea precoce şi tratamentul adecvat, atât patogenic cât şi simptomatic, pot evita numeroase amputaţii de membre şi totodată pot îmbunătăţi semnificativ calitatea vieţii acestor pacienţi.