Pierderi neuronale în medulla rostro-ventro-medială la șobolanii cu diabet indus

A fost raportată o creștere semnificativă a leziunilor determinate de stresul oxidativ în medulla rostroventromedială (RVM), o zonă cheie a trunchiului cerebral implicată în modularea serotoninergică descendentă a durerii, la șobolanii cu diabet indus prin administrare de streptozotocină (STZ). Aceste leziuni ar putea afecta inhibiția durerii mediată de serotonină, explicând eficiența analgezică redusă a inhibitorilor selectivi ai recaptării serotoninei în durerea din neuropatia diabetică. Un studiu recent a evaluat efectele tratamentului cu epigalocatechin galat (EGCG), un antioxidant puternic prezent în ceaiul verde, asupra leziunilor cauzate de stresul oxidativ, densității neuronale și numărului de neuroni serotoninergici în medulla rostroventromedială a șobolanilor cu diabet STZ -indus.

În timpul celor 10 săptămâni post-injectarea de STZ, un grup de șobolani a primit EGCG (2g/l) în apa de băut, în timp ce ceilalți șobolani au primit numai apă. Toți șobolanii injectați cu STZ au dezvoltat hiperglicemie, care nu a fost influențată de tratamentul cu EGCG. Însă, s-a constatat că EGCG a ameliorat hiperalgezia mecanică și alodinia tactilă. Șobolani diabetici care nu au primit EGCG au prezentat leziuni marcate cauzate de stresul oxidativ și o scădere a densității neuronale la nivelul RVM, însoțită de reducerea numărului de neuroni serotoninergici. Administrarea de EGCG a împiedicat aceste modificări, astfel încât s-ar putea dovedi un tratament promițător în prevenirea neurodegenerării și durerii induse de diabet.

Sursa: C. Morgado, Diabetes induces neuronal loss in the rostroventromedial medulla of streptozotocin-diabetic rats: the preventive effects of antioxidant treatment, EASD Virtual Meeting 2013