Nivelurile serice de osteoprotegerină, asociate cu neuropatia periferică

Nivelul seric al osteoprotegerinei (OPG) este crescut la pacienții cu neuropatie periferică (NP), indiferent de vârstă, durata bolii, sex, fumat, IMC, dislipidemie și boală arterială periferică. Aceasta este concluzia unui studiu recent care a inclus 71 de pacienți cu diabet zaharat de tip 2.

Pacienții cu neuropatie periferică (n =39) au avut o concentrație serică semnificativ crescută a OPG, în comparație cu cei fără NP (744,8±296,2 vs 555,8±165,5 pg/ml). Nivelul de OPG a fost semnificativ asociat cu indicii NP, cum sunt scorul de dizabilitate legată de neuropatie (r =0,390, p <0,001) și pragul de percepție a vibrațiilor (0,412, p <0,001). Analiza univariată de regresie logistică a arătat că vârsta (p =0,026), durata diabetului zaharat (p <0,001), sexul masculin (p =0,003), fumatul (p =0,004), IMC (p =0,024), dislipidemia (p <0,001), prezența bolii arteriale periferice (p <0,001) și nivelul OPG (p <0,001) au fost semnificativ asociate cu NP. Nu s-a demonstrat o asociere semnificativă cu hipertensiunea arterială, nici cu HbA1c. Analiza multivariată de regresie logistică a demonstrat că NP a fost asociată în mod semnificativ cu durata diabetului zaharat (OR: 1,01, CI 95%, p=0,023), fumatul (OR: 8,2, CI 95%, p=0,019), dislipidemia (OR: 4,3, CI 95%, p =0,007), prezența bolii arteriale periferice (OR: 3,0, CI 95%, p= 0,023) și nivelul OPG (OR: 1,0, CI 95%, p =0,007).

Sursa: I. Eleftheriadou, Serum osteoprotegerin levels are associated with peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes, EASD Virtual Meeting 2013