Ameliorarea modificărilor neuropatice la șobolanii cu diabet tratați cu vildagliptin

Recent, s-a formulat ipoteza că rezistența la insulină în nervii periferici contribuie la patogeneza neuropatiei diabetice (ND), putând reprezenta o nouă țintă terapeutică. Cercetătorii au investigat efectul tratamentului cu inhibitorul DPP-IV vildagliptin (VG) asupra neuropatiei, într-un model de diabet zaharat de tip 2 pe șobolani Goto-Kakizaki (GK).

Animalele au fost împărțite în 3 grupe: netratate, tratate cu dietă restrictivă și tratate cu vildagluptin. Tratamentul cu VG a suprimat hiperglicemia și a corectat nivelul seric al insulinei și al GLP-1 (p <0,01). Dieta a suprimat, de asemenea, hiperglicemia într-o măsură similară cu cea constată la animalele tratate cu VG, a îmbunătățit nivelul insulinei serice, dar nu și al GLP-1. Vitezele de conducere nervoasă, atât motorie, cât și senzorială, erau semnificativ întârziate la șobolanii GK. Tratamentul cu VG a îmbunătățit ambele viteze de conducere nervoasă până aproape de nivelurile normale, dar îmbunătățirea a fost echivocă în cazul șobolanilor tratați prin dietă.

RT-PCR a dezvăluit o expresie a mRNA al receptorilor GLP-1 în ganglionii rădăcinii dorsale, dar nu în nervul sciatic, iar testul Western blot descoperit proteinele sale atât în ganglionii rădăcinii dorsale, cât și în nervul sciatic. Au fost demonstrate reziduri excesive de fosfo-serină ale IRS2, marker al rezistenței la insulină, acestea fiind normalizate la animalele tratate cu VG.

Sursa: K. Tsuboi, Amelioration of neuropathic changes with correction of nerve insulin resistance in diabetic Goto-Kakizaki rats treated with DPP-IV inhibitor vildagliptin, EASD Virtual Meeting 2013